Naďa Hynková Dingová

  Konzultační hodiny
  • konzultace najdete zde: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/lide/konzultace/
  Adresa

  Odborný životopis

   

  Vzdělání, odborné a profesní aktivity

  • 2011– Ph.D. – FF UK Praha (Český jazyk)
  • 1997 – PedF MU v Brně
  • 1996 – Divadelní fakulta JAMU v Brně
  • 2012/2013 – Semestrální studium na Deaf studies, University of Central Lancashire Preston, UK
  • 2011, 2012 – Kurz amerického znakového jazyka, RIT Rochester, USA
  • 2008, 2009, 2010 – Kurz britského znakového jazyka, University of Bristol, UK
  • 2008 – Kurz pro jmenování soudním tlumočníkem – Komora soudních tlumočníků v ČR
  • 2004–2008 – Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, od té doby prodlužuji platnost certifikátu

  Praxe od ukončení VŠ studia

  • od 2003: externí spolupracovník České televize
  • od 2002: tlumočnice českého znakového jazyka, asistentka FF UK Praha
  • 2000-2002: učitelka ZŠ v Plesné u Chebu
  • 1996-2000: učitelka Experimentální mateřské školy Pipan v Praze

  Tlumočník

  • Bilingvální mateřská škola Pipan, Praha 1997–2000
  • Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené; Beroun, Praha 1998–2009
  • Filozofická fakulta UK, Praha od roku 2000
  • Česká komora tlumočníků znakového jazyka–projekty kulturní, vzdělávací, osvětové, dobrovolnické; Praha od roku 2001
  • Česká unie neslyšících, Praha 2000–2003
  • Česká televize, Praha od roku 2001
  • Asnep–Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící; Praha od roku 2003
  • Soudní tlumočník od roku 2008

  Lektor (pravidelně)

  • Certifikační vzdělávací program České komory tlumočníků znakového jazyka, Praha od roku 2004
  • Vyučující Filozofické fakulty UK v Praze na oboru čeština v komunikaci neslyšících, Praha od roku 2005
  • Masarykova univerzita, Brno od roku 2009

  Lektor (externě)

  • Ústav translatologie FFUK, Praha od roku 2006
  • Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha od roku 2006
  • Soudcovská unie, Praha 2006
  • Justiční akademie, Praha 2007
  • Česká asociace sester, Praha od roku 2007
  • Sestra in, Praha od roku 2007
  • Pedagogická fakulta UK, Praha 2007–2011
  • Česká televize, 2008–2010
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Řevnice 2010–2011
  • E–justice, Praha 2010–2011

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

  • Předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka, o.s.
  • Předsedkyně Expertní komise pro otázky tlumočení neslyšícím při ASNEP
  • Členka představenstva Komory soudních tlumočníků v České republice
  • Členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
  • Členka Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka
  • Komora soudních tlumočníků v České republice, od roku 2008
  • Česká komora tlumočníků znakového jazyka, od roku 2001
  • Jednota tlumočníků a překladatelů, od roku 2009

  Veřejně zastávané funkce

  • Česká komora tlumočníků znakového jazyka (místopředseda 2001–2005, předseda 2006–2011)
  • Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící při ASNEP (předseda 2004–2011)
  • Komora soudních tlumočníků v České republice (člen představenstva 2010 – doposud)

  Granty

  • 2006–2008 – řešitelka grantu JPD3 „Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny“

  Publikační činnost

  Monografie

  • Soudní tlumočení pro neslyšící. Praha: ČKTZJ, 2008. [s E. Kondyskovou]
  • Paměťová a jazyková cvičení pro tlumočníky. Praha: ČKTZJ, 2008.
  • Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: ČKTZJ, 2008. [s J. Zahumenskou a R. Horákovou]

  Články

  • Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: „my“ a „oni“. Jazykovědné aktuality 3–4/2019, s. 64-73. [s A. Macurovou a R. Novákovou]
  • Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce. Prace Filologiczne 73, 2019, s. 467-479. [s A. Macurovou]
  • Pravidla týmového tlumočení pro tlumočníky znakového jazyka. TOP, 2007, 18, č. 85, s. 24–25.
  • Situace týmového tlumočení v ČR a postavení neslyšícího tlumočníka v tlumočnickém týmu. TOP, 2007, 18, č. 84, s. 27.
  • Lékař a neslyšící pacient. In: Tlumočník jako most komunikace mezi slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem. Praha: ČKTZJ, 2007.
  • Komunitní tlumočení pro neslyšící. In: Ošetřovatelská péče pro neslyšící a zdravotnictví v ČR. Praha: ČKTZJ, 2007.

  Multimediální

  • Transliterátor a vizualizátor v praktických situacích [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. [s M. Mirovskou]
  • Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. [s K. Červinkovou Houškovou]
  • Malá encyklopedie zvířat v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2007.

  Scénáře k TV pořadům pro neslyšící

  • Televizní zpravodajství pro neslyšící – sny a realita – scénář k TKN (Česká televize, Praha), únor 2008.
  • Večer na téma: Neslyšící – scénář k pořadu Večer na téma (Česká televize Brno), leden 2008.
  • Slyšící děti neslyšících rodičů a pohádka jako most mezi světem slyšících a neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), listopad 2007.
  • Sny neslyšících a projekt Bydlíme jako doma a žijeme mezi vámi – scénář k TKN (Česká televize, Praha), říjen 2007.
  • I tobě to může slušet-soutěž neslyšících odborníků na oblast krásy – scénář k TKN (Česká televize, Praha), září 2007.
  • Dospělé slyšící děti neslyšících rodičů – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2007.
  • Neslyšící a média – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2007.
  • TKN-vařečka, profesní soutěž pro neslyšící a několik užitečných rad nejen do kuchyně – scénář k TKN (Česká televize, Praha), duben 2007.
  • Hudba a neslyšící – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2007.
  • Kultura neslyšících jako útočiště a zázemí – scénář k TKN (Česká televize, Praha), prosinec 2006.
  • Jazyk neslyšících jako jazyk reálných potřeb skupiny lidí – scénář k TKN (Česká televize, Praha), září 2006.
  • Jak se nelépe učit jazyk neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2006.
  • Neslyšící jako cestovatelé – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2006.
  • Možnosti neslyšících dětí k integraci v mimoškolních aktivitách – scénář k TKN (Česká televize, Praha), únor 2006.
  • Aktivity organizací neslyšících na Moravě – scénář k TKN (Česká televize, Praha), leden 2006.
  • Růže pro Algernon – průzor do jiného světa – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2005.
  • Vztah komunity neslyšících k fenoménu kochleárních implantátů – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2005.
  • Zpěv ve znakovém jazyce – scénář k TKN (Česká televize, Praha), prosinec 2005.
  • Tlumočník očima neslyšícího dítěte – scénář k TKN (Česká televize, Praha), červen 2004.
  • Formy ošetřovatelství respektují potřeby a nároky komunity neslyšících – scénář k TKN (Česká televize, Praha), květen 2004.
  • Bavíme se s neslyšícími a poznáváme jejich kulturu – scénář k TKN (Česká televize, Praha), březen 2004.
  • Tracyho tygr –stínové tlumočení v divadelním představení pro neslyšící – scénář k TKN (Česká televize, Praha), leden 2004.

  Účast na mezinárodních konferencích

  • Mezinárodní konference EFSLI in Prague (Czech Republic) – „Team interpreting“ (2006)
  • Mezinárodní konference EFSLI in Tallinn (Estonia) – „Sound Mind in Sound Hands“ (2009)
  • Mezinárodní konference EFSLI in Glasgow (Scotland) – „SYNERGY – Moving Forward Together“ (2010)
  • Mezinárodní konference České komory tlumočníků znakového jazyka in Prague (Czech Republic) – „Mezinárodní konference pro tlumočníky znakového jazyka“ (2010)
  • Mezinarodní konference EFSLI inVietri sul Mare (Italy) – „Sight Translation – Sight Interpreting – Meeting at the Cross Modes“ (2011)
  • Mezinárodní konference KST ČR in Prague (Czech Republic) – Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie (2012)
  • Pracovní seminář pro lektory tlumočníků „Building up a standard curriculum for sign language interpreters across Europe I.” in Utrecht (Netherlands)
  • Pracovní seminář pro lektory tlumočníků „Building up a standard curriculum for sign language interpreters across Europe II.” in Hamburg (Germany)

   

  Rozvrh
  Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Nováková R., Hynková Dingová N., Macurová A.: K jednomu pragmatickému aspektu komunikace v českém znakovém jazyce. Speciální pedagogika, 2020, č. • no. 30, s. • p. 186-196. ISSN 1211-2720.
  • Macurová A., Nováková R., Hynková Dingová N.: Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: "my" a "oni". Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. LVI, s. • p. 64-73. ISSN 1212-5326.
  • Vaňková I., Hynková Dingová N.: Člověka hledám. Člověk v jazyce audioorálně-skripturálním a vizuálněmotorickém - sémantické konfrontace. Prace filologiczne, 2019, č. • no. 73, s. • p. 441-466. ISSN 0138-0567.
  • Macurová A., Hynková Dingová N.: Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce. Prace filologiczne, 2019, č. • no. 73, s. • p. 467-479. ISSN 0138-0567.
  • Vaňková I., Vodrážková V., Moudrá A., Pokorná K., Bendíková B., Zbořilová R., Gardelková B., Nakaya T., Petráňová R., Sedláčková Půlpánová L., Macurová A., Hynková Dingová N., Šťastná L., Okrouhlíková L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky : Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-727-2.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Naďa Hynková Dingová