Premiéra filmového představení ABECEDA podle V. Nezvala a proměny podoby znaku

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících zve na premiéru filmového představení ABECEDA podle V. Nezvala a proměny podoby znaku.

Projekce se koná ve čtvrtek 9. května v 17.00 v budově Na Příkopě 29, místnost 117. Sto let po prvním vydání Abecedy vznikl první společný divadelní projekt studentů obou oborů pod vedením dr. Ilony Starý Kořánové a doc. Ireny Vaňkové.

Tento umělecký projekt je věnován především těm studentům a pedagogům Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, které jakýmkoli způsobem zasáhla nedávná tragická událost na FF UK, ale také dalším kolegům, kteří utrpěli újmu, ať už na těle či na duši. Účastníci projektu doufají, že v jejich příspěvku lze nalézt alespoň trochu útěchy, radosti a pocit vzájemné pospolitosti.

Na filmové představení se můžete podívat zde.

Úvod > Nástěnka > Premiéra filmového představení ABECEDA podle V. Nezvala a proměny podoby znaku